Het team

Het bestuur van AWSA-Be bestaat uit vrijwilligers van verschillende origine en met uiteenlopende beroepen. Diverse competenties komen hier bijeen : sociologie, psychologie, pedagogiek, vertaling, alsook literatuur en economie.

De mate van betrokkenheid van het bestuur bij het dagelijks beheer, het opzetten en de organisatie van de activiteiten van AWSA-Be is afhankelijk van de aanwezigheid van betaalde medewerkers. Thans is het bestuur nog altijd dagelijks bij het werk betrokken, met name bij het nemen van besluiten en het bewaken van de koers en de doelstellingen van de vzw.

Het team van AWSA-Be bestaat momenteel uit Alicia Arbid, coördinatrice, en Mariem Sarsari, projectverantwoordelijke, die beiden werknemers van de vereniging zijn.