Educatieve pakketten

De educatieve pakketten van AWSA-Be zijn vooral bedoeld voor verenigingen die hun praktische competenties willen aanvullen, en meer specifiek voor verenigingen voor permanente vorming. Deze pakketten, die specifiek zijn gericht op en aangepast aan het taalvaardigheidsniveau van de doelgroepen, worden sedert 2011 aangeboden
dankzij de steun van de Koning Boudewijnstichting.

Deze pakketten bestrijken de volgende thema’s: het Arabisch feminisme, de rechten van vrouwen afkomstig uit de Arabische wereld, identiteiten, stereotypen en gemeenschappen en seksuele gezondheid en relaties. U kunt ze komen raadplegen op het bureau van onze vereniging.

Doelstellingen

 • hulpmiddelen bieden aan personen die werkzaam zijn in een multicultureel kader, vooral met een publiek afkomstig uit de Arabische wereld
 • hen in staat stellen beter te leren omgaan met het doelpubliek, het beter te leren kennen
 • hen uit te rusten met informatie over de sociaal-culturele en religieuze achtergrond van het publiek

Omschrijving van de verschillende educatieve pakketten::

Pakket “Seksuele gezondheid en relaties”

Dit pakket is onder meer bestemd voor verenigingen voor permanente vorming die werken ten behoeve van de emancipatie van vrouwen afkomstig uit de Arabische wereld, en voor centra voor gezinsplanning die hun kennis willen uitbreiden. De aanpak is gebaseerd op simulaties, praktische activiteiten en theorie. Meer (de tekst verschijnt).

Doelstellingen

 • een referentiekader voorstellen met de nadruk op gelijkheid man-vrouw, vrijheid van handelen op persoonlijk en professioneel vlak
 • een positieve, creatieve en dynamische benadering voorstellen aan verenigingen die groepsactiviteiten rond deze thema’s organiseren
 • het eigen lichaam leren kennen (bevruchting, voorbehoedsmiddelen, enz.)
 • informeren over en bewustmaken van SOAli>
 • respect en eigen beslissingen binnen een liefdesrelatie aanmoedigen
 • respect en eigen beslissingen binnen een liefdesrelatie aanmoedigen
 • discussiëren over seksualiteit en liefde, rekening houdend met de culturele achtergrond

Inhoud

Het pakket bestaat uit praktische fiches met toelichtingen, een pedagogisch boekje bestemd voor de vormingswerker, foto’s met uitleg en 3 pedagogische boekjes (anatomie en voortplanting,
SOA en seksuele opvoeding, en een boekje over genderkwesties). Het bevat ook vragenlijsten ter evaluatie en bibliografische verwijzingen. Bij het pakket hoort een DVD met interviews met Marie Huybrechts, seksuologe en psychotherapeute en met imam Fathallah, islamleraar.

Alles is in kleur en op kartonpapier gedrukt.
Prijs: 90 euro

 

 

 

 

Pakket “Identiteiten, stereotypen en gemeenschappen”

 

 

Dit pakket behandelt vraagstukken in verband met identiteiten en het zich terugtrekken in een identiteit, discriminatie en het isolement van de gemeenschap ten opzichte van de rest van de samenleving, alsook stereotypen en vooroordelen, hoe zij ontstaan en de gevaren ervan. Meer (de tekst verschijnt)

Doelstellingen

 • analyseren hoe identiteit gevormd wordt, evolutie
 • stereotypen blootleggen en ze toetsen aan de realiteit
 • het gevoel ergens bij te willen horen begrijpen en de mogelijke risico’s van uitwassen onderkennen
 • voorbeelden geven van de grote verscheidenheid van vrouwen afkomstig uit de Arabische wereld

Inhoud

Het pakket bestaat uit praktische fiches met toelichtingen, een pedagogisch boekje bestemd voor de vormingswerker, foto’s met uitleg, een foto-taalspel, vragenlijsten ter evaluatie. Bij het pakket hoort een DVD met interview van de heer Azzi, professor sociale psychologie aan de ULB.

Alles is in kleur en op kartonpapier gedrukt.
Prijs: 50 euro

 

Pakket “Feminisme in de Arabische wereld”

In dit pakket worden onder meer de geschiedenis van het Arabisch feminisme, bekende Arabische feministen en het verband tussen het Arabisch feminisme en het feminisme in de wereld behandeld. Meer (tekst verschijnt)

Doelstellingen

 • het feminisme voor een groot publiek toegankelijk maken
 • informeren over de feministische strijd in de Arabische wereld
 • deelname aan de feministische beweging gemakkelijker maken

Inhoud

Het pakket bestaat uit praktische fiches met toelichtingen, een pedagogisch boekje
bestemd voor de vormingswerker, foto’s met uitleg, een foto-taalspel, vragenlijsten
ter evaluatie.

Alles is in kleur en op kartonpapier gedrukt.
Prijs: 50 Euro

Pakket “Vrouwenrechten in de Arabische wereld”

In dit pakket komen vrouwenrechten in zes Arabische landen ter sprake: 3 landen van de Maghreb (Marokko, Algerije en Tunesië) en 3 landen van de Mashrek (Libanon, Egypte en Irak). Ook wordt het Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen (CEDAW), het verenigingsleven in de Arabische wereld en de wisselwerking van wetgeving hier en in de betreffende landen besproken.

Doelstellingen

 • informeren over de situatie van de vrouwen afkomstig uit de Arabische wereld
 • positieve acties van vrouwen uit de Arabische wereld voor hun rechten laten zien
 • vrouwen mobiliseren en informeren over hun rechten hier en in het land van oorsprong
 • zo nodig, middelen aanreiken om beroep te doen op de verenigingen in het land van oorsprong

Inhoud

Het pakket bestaat uit praktische fiches met toelichtingen, een pedagogisch boekje bestemd voor de vormingswerker, karikaturen, een foto-taalspel, vragenlijsten ter evaluatie. Bij het pakket hoort ook een DVD met een interview met Julien WOLSEY, advocaat die gespecialiseerd is in vreemdelingenrecht, over de dubbele rechtsbevoegdheid.

Alles is in kleur en op kartonpapier gedrukt.
Prijs: 50 euro

 

 

U kunt het document met alle educatieve pakketten hier raadplegen.