Activiteiten

De vereniging stelt een breed scala van doorlopende en meer specifieke activiteiten voor die gericht zijn tot mannen en vrouwen: conferenties, vormingen, promotie van vrouwelijke kunstenaars afkomstig uit de Arabische wereld, solidariteitsavonden, lessen Arabisch, een koor, enz.

Deze activiteiten zijn bedoeld om vrouwen aan te moedigen zich van elke vorm van overheersing te bevrijden, vooroordelen te doorbreken en de solidariteit met het oog op de emancipatie van de vrouw en het samen leven te bevorderen. Ook moeten zij leiden tot meer inzicht in de de problemen van vrouwen in hun respectieve samenlevingen.

De vereniging neemt daarnaast deel aan talrijke culturele evenementen, festivals en manifestaties voor vrede, gelijkheid en rechtvaardigheid in de wereld.

Bibliotheek

AWSA-Be met à la disposition des membres et sympathisants une bibliothèque de livres en arabe, français et anglais. En savoir plus

Koor

Een groep vrouwen en mannen van verschillende origine die liederen uit de Mashrek en de Maghreb ten gehore brengt. Meer

Lessen Arabisch

AWSA-Be organiseert lessen modern Arabisch, in een seculier en gemengd kader, in overeenstemming met haar waarden. Meer

Tentoonstellingen

AWSA-Be promoot vrouwelijke kunstenaars afkomstig uit de Arabische wereld via tentoonstellingen van schilderijen, sieraden, enz. Meer

Vrouwen op café

Meerdere malen per jaar stapt AWSA-Be een uitsluitend door mannen bezocht café in Brussel binnen. Meer