Tentoonstellingen

AWSA-Be wil vrouwelijke kunstenaars afkomstig uit de Arabische wereld in de schijnwerpers zetten. Of zij nu amateurs zijn of al bekendheid genieten, zij worden uitgenodigd en aangemoedigd om deel te nemen aan tentoonstellingen (schilderkunst, beeldhouwkunst, sieraden, enz.), zodat zij hun kunst met het publiek kunnen delen.

De tentoonstellingen van vrouwelijke kunstenaars stellen een andere visie op de vrouw met een Arabische achtergrond voor via de kunst, die in dit geval een middel tot welzijn en emancipatie en tot openstelling voor de ander is.

Fototentoonstellingen:

In 2009 organiseerde AWSA-Be een wedstrijd fotografie. Het thema was vraagtekens te zetten bij de stereotypen in verband met vrouwen met een Arabische achtergrond. Uit de inzendingen werd een selectie gemaakt voor een reizende tentoonstelling ‘Vrouwen uit de Arabische wereld, van hier en ginder… een andere kijk’ . De foto’s geven een ander beeld van de Arabische vrouw en zetten aan tot reflectie. Bij de foto’s zijn commentaren van de fotografen in vier talen (FR, NL, AR, EN) gevoegd. De expositie toerde al in enkele belangrijke plaatsen in België. Er worden thematische ontmoetingen aan gekoppeld, alsook animaties en begeleide bezoeken. Op basis van de fototentoonstelling heeft AWSA-Be voorts een foto-taalspel ontwikkeld waarmee het debat kan worden gelanceerd en uitgediept en een aanzet wordt gegeven tot verder onderzoek. Om kennis te maken met de huurvoorwaarden van de expositie, klik hier.

Onze nieuwe expositie "Vrouwen en revoluties in de Arabische wereld" ontstond uit een wedstrijd fotografie die AWSA-Be in 2013 organiseerde met als doel de strijd van vrouwen in de revoluties in de Arabische wereld voor het voetlicht te brengen. Deze wedstrijd nodigde fotografen uit de hele wereld uit om de actieve rol van vrouwen afkomstig uit de Arabische wereld naar voor te brengen door bestaande stereotypen te doorbreken en om te vermijden dat zij zouden worden vergeten. De vrouwen die in beeld werden gebracht nemen deel aan de opbouw van een meer gelijke en rechtvaardigere samenleving. De expositie werd op 22 november 2013 geopend in de Boutique Culturelle van Anderlecht. De expositie is beschikbaar op aanvraag. Om kennis te maken met de huurvoorwaarden, klik hier.