Vrouwen op café

Sinds maart 2008organiseert AWSA-Be bezoeken aan zogenoemde ‘Arabische’ cafés in Brussel. In migrantenwijken waar vooral mensen afkomstig uit de Arabische wereld wonen, worden veel cafés alleen door mannen bezocht. Deze vaststelling leidde tot de actie ‘vrouwen op café’.

Doel is een ruimte te creëren waar:

  • mannen en vrouwen van verschillende origine en met uiteenlopende sociale achtergronden samen kunnen zijnun
  • een eerlijke, respectvolle en open dialoog mogelijk is tussen mannen en vrouwen

Naast deze regelmatige uitstapjes organiseert AWSA-Be af en toe een speciale editie met een sociaal-culturele activiteit in een café, bijv. een optreden van het koor, een ontmoeting met een Arabische schrijfster, een conferentie met debat, fototentoonstellingen of optredens van geëngageerde kunstenaressen.

AWSA-Be organiseert ook, bij andere verenigingen en organisaties en op hun verzoek, workshops om informatie te verstrekken en bewustmaking op gang te brengen in verband met de activiteit ‘Vrouwen op café’ en vorming te geven over de organisatie van deze activiteit. Doel is het aanmoedigen van andere soortgelijke initiatieven.