Doe een gift

AWSA-Be heeft uw donaties nodig om te kunnen blijven opkomen voor haar

waarden. Door de vereniging financieel te steunen, helpt u haar om de bruggen

tussen de culturen te verstevigen en de uitwisseling en bundeling van kennis te 

bevorderen. Zet u in voor de vrijheid van denken, leven en handelen.

Rekeningnummer :
asbl AWSA-Be
IBAN: BE57 3630 0025 1735
BIC:BBRUBEBB

Mededeling : Donatie+naam+bedrag